21-07-2024 21:58
Nawigacja
· Profile nauczania
· Jak zaplanowaliśmy rok szkolny?
· Jak oceniamy?
· Plan lekcji
· Dziennik elektroniczny
· Wykaz podręczników
· Egzaminy
· Warsztaty interdyscyplinarne
· Projekt edukacyjny
· Szkoła zimowa
· Kontakty zagraniczne
· Zajęcia pozalekcyjne
· Przedmioty na poziomie zaawansowanym
· Galeria
· Strona Główna
· Linki
· Szukaj
· Strona Startowa
· Ekosik
· Dokumenty szkolne
· Classroom
Rekrutacja 2019/2020
Profile nauczania
Wiecej o nas...
Plan nauczania liceum 3-letniego
Plan nauczania liceum 4-letniego
Regulamin przyjmowania do Liceum 3-letniego i 4-letniego
Wymagania egzaminacyjne
Stypendia naukowe
Potrzebne dokumenty
Jak do nas dojechać?
Wyniki matur
Wyniki 2005
Wyniki 2006
Wyniki 2007
Wyniki 2008
Wyniki 2009
Wyniki 2010
Wyniki 2011
Wyniki 2012
Wyniki 2013
Wyniki 2014
Media o nas ...
Piszą o nas...
Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

Przedmioty na poziomie zaawansowanym
regulamin

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZEDMIOTACH

NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM (PZ)

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCYM W SWARZĘDZU

 

 

 

I.      Każdy uczeń Liceum zobowiązany jest do ukończenia nauki przynajmniej dwóch przedmiotów PZ.

 

II.      Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w PZ z przedmiotów, z których zdawał egzaminy wstępne oraz w  PZ zadeklarowanych jako dodatkowe w podaniu Rodziców o przyjęcie ucznia do Szkoły.

 

III.      Uczeń klasy trzeciej ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach na poziomie zaawansowanym z przedmiotu, z którego będzie zdawał egzamin maturalny w zakresie rozszerzonym.

 

IV.      W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek ucznia rozpoczynającego naukę w Szkole złożony do 31 lipca, Dyrektor Szkoły może zmienić jego zestaw PZ.

 

V.      Po rozpoczęciu nauki uczeń ma prawo do uczestnictwa w kolejnych PZ, jeśli spełnia dwa warunki jednocześnie:

 

1.      Złożył wniosek do Dyrektora Szkoły o wpisanie na listę uczestników wybranego PZ nie później niż na miesiąc przed końcem trymestru.

 

3.      Zdał na 70% możliwej do uzyskania liczby punktów egzamin z materiału zrealizowanego na zajęciach PZ, w których uczeń nie uczestniczył.

 

VI.      Uczeń może zrezygnować z kontynuowania nauki przedmiotu PZ od kolejnego trymestru, jeżeli:

1.      O swojej rezygnacji pisemnie zawiadomił Dyrektora Szkoły przynajmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć w danym trymestrze.

2.      Uzyskał na ten trymestr ocenę nie niższą niż 1,60.

3.      Po rezygnacji nadal będzie spełniał wymagania pkt. 1.

 

VII.      Warunkiem kontynuowania przez ucznia nauki przedmiotu PZ w klasie drugiej i trzeciej jest uzyskanie na zakończenie klasy poprzedniej przynajmniej dostatecznej oceny rocznej albo zdanie egzaminu, na warunkach i z zakresu określonego przez prowadzącego zajęcia, najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych w kolejnym roku szkolnym. Warunkiem kontynuowania nauki na PZ w klasie III w trymestrze II jest uzyskanie przez ucznia w trymestrze I oceny nie niższej niż 2,6.

 

 

VIII.      Terminy egzaminów, o których mowa w pkt. V i VII wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

IX.      W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor na wniosek ucznia może zezwolić na odstąpienie od zasad regulaminowych.

 

Swarzędz, dnia 24.08.2017 r.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Warto odwiedzić strony:
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
Pływalnia Wodny Raj
Stan powietrza i pogoda
Losowa fotografia
Wygenerowano w sekund: 0.17 19,346,736 Unikalnych wizyt