21-07-2024 20:33
Nawigacja
· Profile nauczania
· Jak zaplanowaliśmy rok szkolny?
· Jak oceniamy?
· Plan lekcji
· Dziennik elektroniczny
· Wykaz podręczników
· Egzaminy
· Warsztaty interdyscyplinarne
· Projekt edukacyjny
· Szkoła zimowa
· Kontakty zagraniczne
· Zajęcia pozalekcyjne
· Przedmioty na poziomie zaawansowanym
· Galeria
· Strona Główna
· Linki
· Szukaj
· Strona Startowa
· Ekosik
· Dokumenty szkolne
· Classroom
Rekrutacja 2019/2020
Profile nauczania
Wiecej o nas...
Plan nauczania liceum 3-letniego
Plan nauczania liceum 4-letniego
Regulamin przyjmowania do Liceum 3-letniego i 4-letniego
Wymagania egzaminacyjne
Stypendia naukowe
Potrzebne dokumenty
Jak do nas dojechać?
Wyniki matur
Wyniki 2005
Wyniki 2006
Wyniki 2007
Wyniki 2008
Wyniki 2009
Wyniki 2010
Wyniki 2011
Wyniki 2012
Wyniki 2013
Wyniki 2014
Media o nas ...
Piszą o nas...
Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

Regulamin oceniania WI

KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU Z WARSZTATÓW INTERDYSCYPLINARNYCH


1. Egzamin składa się z dwóch części:

    A. Prezentacja z użyciem programu PowerPoint – 10 min.

    B. Odpowiedzi na dwa pytania: pierwsze z nich dotyczyć będzie szczegółowego problemu wynikającego z tematu, a drugie ma za zadanie potwierdzić znajomość zaproponowanej przez ucznia bibliografii – 10 min.


A


B

Kryterium

Punkty


Kryterium

Punkty

merytoryczna ocena:

60


Pytanie I – czas odpowiedzi około 6 min.

60

wstępu – kurtuazja powitania, przedstawienie planu


10


Pytanie dotyczyć będzie wiedzy, bez znajomości której nie jest możliwe pełne zrozumienie tematu. Egzaminowany będzie postawiony przed koniecznością wyjaśnienia zjawiska, zinterpretowania danych, przedstawienia różnorodności interpretacji, kontekstu historycznego czy literackiego – istotą odpowiedzi będzie umiejętność rzeczowego argumentowania. Oczekiwany stopień szczegółowości - wyraźnie większy od zaprezentowanego w prezentacji.

rozwinięcia – selekcja materiału, umiejętność problematyzacji


40


zakończenia – umiejętność podsumowywania


10


budowa slajdów:

16


Pytanie II – czas odpowiedzi około 4 min.

40

czytelność tekstów: ilość wierszy, czcionka, tło


5


Pytanie dotyczyć będzie zaproponowanej przez ucznia w wyznaczonym terminie bibliografii dotyczącej tematu – wraz z wskazanym dokumentem w broszurze powinna zawierać co najmniej cztery pozycje (wydawnictwo ciągłe, zwarte lub strona internetowa – wybór należy do egzaminowanego).
Ocenie podlega dobór merytoryczny, stopień trudności, praca włożona w zrozumienie dokumentu oraz aktualność stanu badań.

10

zasadność doboru tekstów

5


jakość ilustracji – tabel, rysunków, schematów, map, itp.


3


zasadność doboru ilustracji

3


budowa narracji:

15


poprawność językowa – gramatyczna, stylistyczna


5


Celem pytania będzie sprawdzenie stopnia znajomości dokumentu umieszczonego w bibliografii. Dotyczyć może zaprezentowanej oryginalnej hipotezy, poglądu, przytoczonego kontekstu, opisanego zjawiska, wkładu autora w stan badań czy jego biografii.

30

sposób mówienia – artykulacja, głośność, emocjonalne zaangażowanie, funkcja perswazyjna, itd.5


umiejętność łączenia narracji ze slajdami

5


czas – (przekroczenie lub skrócenie prezentacji o ponad 1 min. nie pozwala przydzielić punktów)9


Max. za całe zadanie

100


Max. za całe zadanie

100

Max. za cały egzamin 200

Sposób przeliczania punktów na ocenę:


Zakres punktów

Ocena

90 i mniej

niedostateczny

91 - 100

niedostateczny plus

101 - 110

dopuszczający

111 - 120

dopuszczający plus

121 – 130

dostateczny

131 – 140

dostateczny plus

141 – 150

dobry

151 – 160

dobry plus

161 – 170

bardzo dobry

171 – 180

bardzo dobry plus

181 - 200

celujący


Egzamin pełni funkcję oceniającą. Egzaminator nie będzie w czasie egzaminu oceniał poszczególnych części egzaminu, zadawał pytań dodatkowych, naprowadzających itd.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Warto odwiedzić strony:
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
Pływalnia Wodny Raj
Stan powietrza i pogoda
Losowa fotografia
Wygenerowano w sekund: 0.15 19,346,452 Unikalnych wizyt