Fundacja Edukacji Społecznej EKOS

ul. St. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz
tel. 0618173849, fundacja@ekos.edu.pl