Konstytucja 3 Maja
Dodane przez anna_bialobrzeska dnia 04-05-2013 22:00:56
Konstytucja
W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August  z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł..
Treść rozszerzona
Konstytucja długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

Czytany współcześnie tekst Preambuły do Konstytucji 3go Maja - właściwie Ustawy rządowej z 3 maja - napisany  w 1791 - wydaje się trudny. Wnikliwy czytelnik zauważy jednak, że odwołuje się do wartości uniwersalnych. Warto pamiętać, że był to nowoczesny dokument - tej rangi - pierwszy w Europie, ale deklarowane w nim prawa obowiązywały tylko przez 14 miesięcy.
Pełen tekst Ustawy znajdziecie tutaj - warto poczytać.