Dzień Ekumeniczny
Dodane przez anna_bialobrzeska dnia 16-03-2013 20:06:03
Ci, którzy spodziewali się po wykładzie dr hab. inż. Mirosława Ruckiego, specjalisty w dziedzinie pomiarów technicznych, że podczas swojego wystąpienia, zatytułowanego „Jak rozpoznać prawdziwego Boga”, przedstawi pewny i niezawodny wskaźnik pozwalający na odróżnienie Boga prawdziwego od bogów fałszywych, nie zawiedli się. W nowoczesnej, ilustrowanej slajdami formie wykładowca wykazał, że nie unikniemy w życiu dokonywania wyborów , których trafności nie da się (za życia) zweryfikować. Ukazał zagrożenie wynikające z funkcjonowania w naszym otoczeniu ośrodków oddziaływania, którym ufać nie warto. Dostarczył jednak ...
Treść rozszerzona

... słuchaczom pojęciowych narzędzi do wykrywania wiarygodnych autorytetów. Ostatecznie wywiódł koncepcję Chrystusa – Boga na ziemi, jako najwyższego autorytetu.

Dzięki spotkaniu z księdzem Adamem Prozorowskim mogliśmy zrozumieć, jak dalece instytucje kościelne odeszły od pierwotnego wzorca relacji między świeckimi a księżmi. Tych ostatnich prelegent chętnie nazywał prezbiterami i nadawał temu określeniu znaczenie Pawłowe, jak mówił, przez wieki zapoznane, a obecnie przywracane dzięki Soborowi Watykańskiemu Drugiemu. W bardzo osobistej w tonie wypowiedzi na temat stosunku chrześcijanina do wyznawców innych religii ksiądz z Ewangelią według św. Jana w ręku pokazał, jaki przykład stosunku do wyznawców innych bogów dał chrześcijanom główny bohater księgi – Jezus Chrystus. Położył akcent na poznanie wzajemnej odmienności, które jest podstawowym warunkiem jej uszanowania. Przedstawił misję chrześcijan wobec innowierców jako dążenie do dzielenia się największym posiadanym przez nich skarbem.

Ksiądz doktor Edward Janikowski z radością wykorzystał okazję do spotkania się z młodzieżą poza lekcjami religii, aby opowiedzieć o stanowisku, jakie Vaticanum II zajął w sprawie zbawienia ludzi w Kościele i poza nim. W emocjonalnym wystąpieniu na cel swojej krytyki wziął stereotypowe i uproszczone wersje rzekomego nauczania kościelnego, które w sposób dyletancki utrwalają świeckie media. Nie jest bowiem prawdą, co wykazał w oparciu o oficjalne dokumenty soborowe, że według Kościoła zbawienie jest zastrzeżone wyłącznie dla ludzi formalnie do Kościoła należących. Zacytował surowe przestrogi płynące ze studiowania tych dokumentów, aby katolicy nie kultywowali w sobie usypiającego czujność przekonania, że z racji bliskiej znajomości z Panem Bogiem stoją na uprzywilejowanej wobec innych pozycji.

Zdjęcia